SRC Mesleki Yeterlilik Belgesi

SRC BELGESİ

SRC 1, (ULUSLAR ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI)

1)- ARANAN ŞARTLAR:
Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe
T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği,
Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,
Tahsil durumunu gösteren belge (Lise veya dengi okulların birinden mezun olunmuş DİPLOMA fotokopisi. )
Dört adet resim.
2)- Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, “E” sınıfı Sürücü Belgesi (Otobüs kullanacaklar için) olanlar “B”, ”C” ve” D” sınıfı sürücü belgeleri olanlarda; SRC 1, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.
3)- Yolcu Taşımacılığında çalışacak otobüs sürücülerinin, 26 yaşından gün almış ve 63 yaşından gün almamış olmaları,
4)- Uluslar arası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şarttır.

SRC 2, (YURT İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI)
1)- ARANAN ŞARTLAR:
Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe
T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği,
Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,
Tahsil durumunu gösteren belge (Lise veya dengi okulların birinden mezun olunmuş, DİPLOMA fotokopisi. )
Dört adet resim.
2)- Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, “E” sınıfı Sürücü Belgesi (Otobüs kullanacaklar için) olanlar “B”, “C” ve “D” sınıfı sürücü belgeleri olanlarda; SRC 2, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.
3)- Yolcu Taşımacılığında çalışacak otobüs sürücülerinin, 26 yaşından gün almış ve 63 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

SRC 3, (ULUSLAR ARASI EŞYA – KARGO TAŞIMACILIĞI)
1)- ARANAN ŞARTLAR:
Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçeT.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus
Hüviyet Cüzdanı örneği,
Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,
Tahsil durumunu gösteren belge (ılk öğretim okulundan mezun olunmuş DİPLOMA fotokopisi. )
Dört adet resim.
2)-Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, “C “sınıfı Sürücü Belgesi (Kamyon kullanacaklar için) olanlar “D” ve “E” sınıfı sürücü belgeleri olanlarda;SRC 3, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.
3)- Eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin, 63 yaşından gün almamış olmaları,
4)- Uluslar arası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şarttır.

SRC 4, (YURTİÇİ EŞYA – KARGO TAŞIMACILIĞI)
1)- ARANAN ŞARTLAR:
Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe
T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği,
Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,
Tahsil durumunu gösteren belge (ılk öğretim okulundan mezun olunmuş DİPLOMA fotokopisi. )
Dört adet resim.
2)- Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, “B” sınıfı sürücü belgesi (otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklar için) olanlar; SRC 4, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler. “C “sınıfı Sürücü Belgesi (Kamyon kullanacaklar için) olanlar “D” ve “E” sınıfı sürücü belgesi olanlarda; SRC 4, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.
3)- Eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin, 63 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

SRC 5, (TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI)
1)- ARANAN ŞARTLAR:
Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe
T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği,
Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,
Tahsil durumunu gösteren belge (ılk öğretim okulundan mezun olunmuş DİPLOMA fotokopisi. )
Dört adet resim.
2)- Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, “C” Sınıfı Sürücü Belgesi, (Kamyon kullanacaklar için) “D” Sınıfı Sürücü Belgesi, (çekici kullanacaklar için) “E” sınıfı sürücü belgesi olanlar da; SRC 5, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.
3)- Tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerin, ilgili mevzuatın sürücüler için zorunlu kıldığı eğitim aldığını gösteren belgeye sahip olmaları. (Bu eğitim ve belge okulumuz tarafından verilir.)
4)- Tehlikeli madde taşımacılığında çalışacak sürücülerin, 63 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.5)- Uluslar arası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyet bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şarttır.